امیدان منظومه گسترش اطلاعات

خانه تماس با ما
امگا رویای شما را تجسم می بخشد
مشتری مداری ، فناوریهای روز دنیا ، خدمات گسترده پس از فروش

سیستم های امنیتی

*نظارت بر امنيت مكانهاي مهم و حساس از راه دور (بانك ها، كلانتري ها و ...)
*نظارت بر امنيت مكانهاي پر رفت و آمد (مراكز خريد، مترو و ...)

الف. نظارت ورودي ها
ب. نظارت فضاي داخلي
ج. نظارت محيط پيرامون

* نظارت بر خط توليد كارخانجات و انبارها
* نصب در مكانهايي كه براي سلامتي انسان مضر هستند از قبيل كوره ها و تاسيسات اتمي
*ضبط تصاوير اتفاقات مختلف جهت جلوگيري از تكرار اشتباهات و آموزش پرسنل
* كنترل ترافيك در سطح شهر،-بزرگراهها و جاده هاي خارج از شهر

الف. محل عبور عابرين پياده
ب. پل ها
ج. تونل ها
د. تقاطع هاي مهم

* دانشگاهها، مراكز تحقيقاتي،-مراكز علمي پژوهشي،-موسسات آموزش عالي، كتابخانه ها و آزمايشگاهها
* سمينارها، كنفرانس ها و مشاوره از راه دور
* استفاده در مراكز هواشناسي

بكارگيري محصولات شركت هاي معتبر دنيا

1- Dallmeier
2- Computarganz
3- videotec