امیدان منظومه گسترش اطلاعات

خانه تماس با ما
امگا رویای شما را تجسم می بخشد
مشتری مداری ، فناوریهای روز دنیا ، خدمات گسترده پس از فروش

شبيه ساز آموزشي

با پيشرفت روزافزون دانش و فناوري و به تبع آن پيشرفت صنايع بهره­برداري از سيستم هاي جديد نيز هر روز دست­خوش تغييرات وسيعي مي­گردد. با توجه به افزايش پيچيدگي هاي سيستم هاي جديد، آموزش نيروي انساني براي بهينه سازي استفاده از ظرفيت هاي موجود نيز دشوارتر خواهد بود.
اين دشواري از چند جهت قابل بررسي است. اول اينكه با تغييرات سريع صنعت و تجهيزات صنعتي، احتياج به روال هاي پيوسته آموزش و ارتقاء منابع انساني وجود دارد تا اين نيروها همواره بتوانند همراه با تغييرات سيستمي توانمندي هاي خود را ارتقاء دهند. از سوي ديگر با افزايش پيچيدگي هاي سيستم، پيچيدگي هاي آموزش نيز افزايش مي يابد به اين معنا كه در چنين سيستم هايي اكتفا به روش هاي سنتي كافي نبوده و نيازمند ابزارهاي جديد آموزش و فناوري هاي جديد آموزشي هستيم. در نهايت نكته ديگري كه حائز اهميت است، افزايش هزينه هاي آموزش در سيستم هاي نوين است. از آنجا كه اين سيستم ها گران قيمت، اغلب دور از دسترس و بسيار حساس مي باشند لذا نمي توان به راحتي آن ها را در اختيار نيروهاي در حال آموزش قرار داد.
فناوري استفاده از شبيه سازهاي آموزشي در بخش هاي مختلف صنعت، پزشكي، هوافضا و دفاع در پاسخ به اين نياز توسعه يافته و امروزه به شدت در حال گسترش مي باشند.
در اين سيستم ها كه نوعا سيستم هاي مكاترونيكي مي باشند، اپراتور در محيطي كه به لحاظ ظاهري دقيقا مانند سيستم واقعي است قرار گرفته و كليه آموخته هاي خود را به طور عملي آزمايش مي نمايد. اين سيستم به اپراتور كمك مي كند تا نتايج هر يك از اعمال خود را مشاهده نموده و پاسخ هاي محيطي را نيز دريافت كند. يكي از ويژگي­هاي اصلي اين سيستم كه به طور معمول در دسترس نيست، فراهم نمودن قابليت تمرين در شرايط بحراني است. به اين معنا كه اپراتور در شبيه سازي آموزشي مي تواند در شرايط بحراني تمرين نموده و راه حل هاي برون رفت از بحران را فرا بگيرد در حاليكه به دليل ريسك بالا هيچگاه فرصت چنين تمرين هايي براي اپراتورها در سيستم هاي واقعي فراهم نيست.

ازجمله مهمترين مزاياي اين سيستم ها مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:

1- كاهش هزينه هاي آموزش و توسعه فرصت آموزشي براي اپراتورها
2- افزايش كيفيت دوره هاي آموزشي و تمرين در شرايط خاصي كه در سيستم هاي واقعي امكان­پذير نيست.
3- استخراج نقاط ضعف و قوت سيستم هاي واقعي
4- بهينه سازي فرآيند ها و روال ها و تست آنها پيش از اجرا در سيستم هاي واقعي

ازجمله پروژه هاي شركت در اين حوزه كه به سفارش بخش هاي دفاعي انجام شده است، پروژه شبيه ساز توپ 23م­م مي باشد.